event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej organizuje podczas Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2017 IV-tą edycję warsztatów:

Warszaty Nowoczesne Technologie w Energetyce
Nowe horyzonty w działalniach OSD

Warsztaty odbędą się pierwszego dnia Targów, tj. 12 września 2017 r., w godzinach 11.00-13.00, w Hotelu Dębowiec (Sala Lazurowa).

W ramach Warsztatów każdy z OSD przedstawi zaproponowany przez siebie temat. Uzgodnione tytuły wystąpień przedstawiają się następująco:

 1. Transformatory SN/nn z podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów – możliwości zastosowania w sieciach dystrybucyjnych
  innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
 2. Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii w Enea Operator
  Enea Operator Sp. z o.o.
 3. Strategie wykorzystania magazynów energii w elektroenergetyce
  ENERGA-OPERATOR SA
 4. Smart City Wrocław
  TAURON Dystrybucja SA
 5. System AMI w PGE Dystrybucja SA – pilotażowe wdrożenie w Oddziałach Białystok i Łódź
  PGE Dystrybucja SA

 

Warsztaty z założenia mają charakter zamknięty i kierowane są wyłącznie do przedstawicieli Operatorów Sieci Dystrybucyjnych i Operatora Sieci Przesyłowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach. W przypadku zainteresowania prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres biura PTPiREE.