event image event image

12:00     Rozpoczęcie Warsztatów
                   Maciej Mróz (Tauron Dystrybucja SA)

12:10     Umiejscowienie Kodeksów w polskim porządku prawnym
                   Maciej Mróz (Tauron Dystrybucja SA)

12:25     Omówienie poszczególnych kodeksów          

Kodeksy przyłączeniowe

 • NC DC Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru
 • NC HVDC Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego
  Krzysztof Kurczak (PGE Dystrybucja)
 • NC RfG Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
  Sławomir Migowski (Energa Operator SA)

Kodeksy operacyjne

 • SO GL Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej
 • NC ER Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych
  Grzegorz Kuczkowski (Energa Operator SA)

Kodeksy rynkowe

 • CACM Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi
 • FCA Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych
 • EB Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania
  Paweł Bogacz (Tauron Dystrybucja SA)

14:00    Zakończenie warsztatów